VDO Sensorer

Sensoren er angiveligt instrumentets ”andet ben” som er nødvendig for en pålidelig læsning af niveauer og motortilstande i dit køretøj og marinefartøj. Uden vil instrumenterne ikke fungere. VDO-sensorerne i vores sortiment er solide og har en lang levetid, samt giver korrekte læsninger under selv de mest barske vilkår. VDO-sensorerne hjælper til at måle tryk, temperatur, omdrejningstal, hastighed og brændstofniveau.

Motorsensorer

Niveau-sensorer

Motorsensorer

Hos BG Service Center har vi en række forskellige VDO-sensorer, hvor du blandt andet kan finde temperatur sensor (herunder også temperatursensor med dobbelt station), hastighedssensorer, tryksensorer med og uden dobbelt station, samt trykkontakter (1 og 2 polet) og temperaturkontakter. Ydermere forhandler vi amperemetre shunts til måling af DC-strømmen (jævnstrømmen) i den strømførende ledning fra batteriet.

Med en temperatursensor fra VDO er du sikret en god motorgang, da temperatursensoren måler temperaturvilkårene i f.eks. kølesystemet, benzintanken, indløbskanalen, karosseriet eller aircondition. Hermed kan køretøjets kontrolenhed tilpasse motorkontrollen korrekt. Tryksensorer fra VDO sikrer at der er korrekt tryk i blandt andet bremse- og kraftstyringslinjerne og dækkene, hvilket hindrer køretøjet i at skride ud og tab af kontrol.

Niveau-sensorer

Pålidelig niveaukontrol får du med VDO’s niveausensorer. Vi har et udvalg af forskellige rørtankssensorer i hhv. Ø54mm og Ø80mm diameter. Derudover finder du friskvandssensorer, spildevandsensorer og vippearms-tankmålere (150-600mm og 145-400 mm). Du kan således nemt og sikkert få korrekte niveau sensor målinger i både vandtank og brændstoftank.

Pålidelige VDO-sensorer giver køretøjssikkerhed

Køretøjssikkerheden kan blive påvirket, og der kan opstå alvorlig motorskade, hvis definerede tærskler ikke overholdes eller overskrides. Sensorer er køretøjets konstante målere af bestemte værdier som gives videre fra VDO-sensoren over til instrumentet (kontrolenheden) via at elektrisk- eller radiosignal. Afviges der fra de satte tærskler provokeres der en reaktion med det samme og du får et signal i instrumentet om fejlkode eller advarselslampe.