Remote Download

Der findes et hav af forskellige bokse, som automatisk kan downloade data fra takograferne. Både takografdata og førerkortdata. Fælles for disse bokse er, at de downloader data via det røde C-stik på (ben 5 og 7). Nogle systemer kræver også forbindelse til D8, for at de kan downloade chaufførdata.

Hos BG Service Center sælger vi boksen DigiDL til formålet. Med boksen kommer et ledningskit, så man på et øjeblik kan montere den. Man kan med det samme, via led-indikatorer på boksen, se om alt fungerer som det skal.

Selvom det som udgangspunkt er meget nemt at montere disse bokse, så ser vi alligevel problemer ind imellem. Vores DigiDL er simpel, så her er det begrænset hvor mange problemer der er. Men på systemer som også monteres på D8-benet, og som typisk også har indbygget GPS and flådedata, kender vi til en del udfordringer. Du kan på listen herunder finde svar på de mest kendte spørgsmål og problemer.

Q & A

Q: Det medfølgende DigiDL-kabel er klippet af - Kan jeg montere boksen alligevel?

A: Sagtens - Du skal bare føre de 4 ledninger til de rigtige stik.

Montér de 4 ledninger på følgende måde:

Rød: Stik C5 (CAN High)
Gul: Stik C7 (CAN Low)
Hvid: Stik A1 (Batteri +)
Sort: Stik A5 (Batteri -)

Er du i tvivl om hvilke stik der hedder hvad, så kan du se det her:
Stik / Tilslutning

Q: Hvordan tjekker jeg om den monterede DigiDL boks virker?

A: Det er meget nemt, og tjekket via de tre dioder på fronten af boksen:

Rød : Viser om boksen for strøm. Lyser konstant, men blinker ved download
Grøn: Lyser når kompatibel takograf er tilsluttet. Skal altid lyse
Blå: Viser om boksen har forbindelse til internettet. Dioden vil fra start blinke, derefter fast lys i et par minutter, og derefter slukke.

Q: Hvordan ved man om takografen er klar til remote download?

A: Alle stoneridge som har en OK-knap kan lave remote download. VDO takografer kan som udgangspunkt lave remote download, hvis de er version 1.4 eller derover. MEN der er dog mange takografer, som typisk sidder i varebiler, som ikke kan. Så for at være helt sikker, så kontakt os inden salg.
Generelt kan man sige, at lastbiler som er produceret efter 2010 bør virke. Dog ingen regler uden undtagelser.

Q: Der kommer hverken data fra takograf eller chaufførkort.

A: Parametre via remote download er deaktiveret i takografen. Fra fabrikken er det altid aktiveret, med mindre at der er tale om en DAF lastbil. Man kan dog aktivere det på et øjeblik med en værkstedstester.

Q: Der kommer kun data fra takografen - ikke fra chaufførkortet

A: I disse tilfælde er der typisk tale om den type download-udstyr der også sidder på D8-benet. Formatet af det data som sendes ud på dette stikben, kan nemlig stå forkert. På stort set alle systemer, skal formatet være "SRE", og ikke "8400" som det ofte er fra fabrikken. Det vil typisk være på Stoneridge fartskrivere at man oplever dette problem. Problemet er hurtig løst med en værkstedstester.

Q: Der kommer kun data fra takografen - ikke fra chaufførkort (1C takograf)

A: Når man på en 1C takograf isætter chaufførkortet første gang, bliver man bedt om at svare på et spørgsmål vedr. persondata. Hvis man vælger nej, vil remote download IKKE virke. Det er derfor vigtig at denne fejl bliver rettet. Du kan læse hvordan det gøres HER

Q: Der kommer ikke data fra takografen (1C takograf)

A: Hvis remote download ikke virker på de nye 1C takografer kan det skyldes at det virksomhedskort der er brugt til at logge firmaet ind i takografen, ikke er den nye generation 2 kort. Dvs. at køber man en ny lastbil, så skal man have bestilt et nyt virksomhedskort hos Politiet. I nogle tilfælde vil det giver konflikter, så man skal have det nye kort indlæset i alle biler, som ejes af firmaet.

Q: Der sidder allerede et stik i C-stikket på takografen - Hvad gør jeg?

A: På mange nye lastbiler, sidder der i forvejen et stik i C-stikket bag på takografen. Det bruges somregel til det download-udstyr der sidder fra fabrikken i nye lastbiler. I stort set alle tilfælde kan man tage dette stik ud, uden at det giver problemer.
Proceduren er, at tage stikket ud, og sætte tænding på mobilen i et par minutter. Hvis der ikke vises fejl i lastbilens display, kan man fortsætte som normalt.
Hvis der opstår problemer skal der laves en modstand i det eksisterende kabel. Det er dog yderst sjældent at det er tilfældet.