Fritagelse for takograf og køre- og hviletidsreglerne

Hvad betyder fartskriver undtagelser så for dig som chauffør og vognmand i den tunge transportsektor? Egentlig ikke så meget, eftersom kørselsformål og hovederhverv ikke må være kørsel/transport. Dog er der muligvis tilfælde hvor du skal bruge informationen alligevel – fx ved OUT-kørsel.

Nedenfor vil vi gå igennem hvilke undtagelser der er fra køre- og hviletidsreglerne og hvad du helt lavpraktisk skal forholde dig til.

Billede

Udtagelse fra Færdselsstyrelsen omkring undtagelser fra køre- og hviletidsforordningen:

Køre- og hviletidsbekendtgørelsens § 2, litra f)
Uddrag fra vejledningens side 29-30


Ordlyd: 

Køretøjer, som anvendes til godstransport inden for en radius af 100 km fra virksomhedens hjemsted og fremdrives ved hjælp af naturgas eller flydende gas eller elektricitet, og hvis største tilladte totalvægt inklusive en påhængsvogn eller sættevogn ikke overstiger 7,5 tons.

Fortolkning:
For at være undtaget fra køre- og hviletidsbestemmelserne skal køretøjet anvende naturgas, flydende gas eller elektricitet som brændstof. Anvendes andre former for brændstof, kan denne undtagelsesbestemmelse ikke anvendes.

Opfylder du kravene om fritagelse?

Om du er fritaget fra at have monteret en takograf, samt køre- og hviletidsreglerne afhænger af tre overordnede faktorer: 1) Transporttype, 2) transportformål og 3) samlet vægt. Der er undtagelser for både biler og tungere køretøjer, hvor det er sidstnævnte vi fokuserer på nedenfor.

Du er fritaget takograf og køre- og hviletidsreglerne når:

 

 • Din primære opgave eller dit erhverv ikke er kørsel/transport, men brug af godset (udstyr/maskiner/materialer) ved destinationen eller i forbindelse med dit erhverv
 • Køretøjets totalvægt, inklusive påhængsvogn/sættevogn, ikke overstiger 7.500 kg.
  • Totalvægten på køretøjet/påhængsvognen/sættevognen finder du på registreringsattesten.
 • Køretøjet kører på naturgas, flydende gas eller elektricitet
 • Køretøjets tophastighed er maximalt 40 km/t.
 • Køretøjet anvendes til godstransport eller i landbrugs- og skovbrugssektoren
 • Godstransporten og landbrugs- og skovbrugsaktiviteterne udføres inden for en radius af 100 kilometer fra virksomhedens hjemsted
  • Her forstås ”hjemsted” som adressen på køretøjets registreringsattest
  • Ved virksomheder med flere afdelinger på forskellige adresser vil ”hjemsted” referere til adressen på det normale drift-sted (uanset om køretøjets registreringsattest er til en anden afdelingsadresse)
 • Køretøjet bruges på øer med et maksimalt areal på 2300 km3, uden bro/tunnel-forbindelse til fastlandet.

Hvilke regler gælder ved OUT-kørsel?

Har du kørsel der er både underlagt og fritaget fra køre- og hviletidsreglerne kan du sætte din takograf på OUT når du har din fritaget kørsel (som overholder de ovenstående punkter). Du bør dog altid have chaufførkortet i takografen, da Færdselsstyrelsen ved virksomhedskontrol kan bede om en redegørelse over hvem der har foretaget kørslen.