Forkert tid på Optimo-tester

Hvis I bruger Stoneridge værkstedstesteren på jeres værksted, og har nyeste version af softwaren installeret på den, så bør tiden automatisk blive justeret.

Du skal dog være sikker på følgende for at det hele fungerer:

Tidszone SKAL være UTC

For at tjekke/ændre tidszone, skal du trykke på taleboblen nederst til højre i Optimo'ens skærm, og trykke på "All settings". Herefter skal du vælge "Time & Language", og tjekke at tidszonen er sat til "(UTC) Co-ordinated Universal Time"

Alle Optimo'er står korrekt når I modtager dem - men vi ser ofte, at værkstederne selv har ændret dette til dansk tidszone. 

Adgang til Windows time-server

Optimo'en bruger en standard Windows-server til at justere tiden med. Dog vil der ofte i større virksomheder værre blokeret for denne på jeres netværk. Så hvis tiden går forkert, skal IT-afdelingen åbne op for adgang til: time.windows.com

Vi anbefaler til ethvert tidspunkt at I får fixet dette, da forkert tid i Optimo'en er årsagen til stort set alle fejl i GNSS og DSRC tests.

Uret i bunden af skærmen er 1 eller 2 timer bagud

Dette er ikke en fejl, men blot et tegn på at din Optimo er indstillet korrekt. Den tid du som bruger skal se er UTC-tid. Dvs. at uret i vintertid, skal være 1 time bagud, og i sommertid 2 timer bagud. 

Hvis den tid du ser er den samme som hvis du kigger på dit ur, så er din tidszone indstillet forkert, og du vil ikke kunne lave en korret GNSS-test.

 


 

 

Billeder