Køre- & hviletidsregler

Hvem gælder køre- og hviletidsreglerne for?

 

Eftersom køre- og hviletidsreglerne er EU-regler, er vi i Danmark også underlagt disse. Derfor er du omfattet af reglerne hvis:

  • Størrelse og totalvægt af køretøjet er over 3,5 ton (inkl. påhængsvogn/sættevogn)
  • Køretøjet er konstrueret til at kunne rumme mere end ni personer (inkl. føreren) – her antages det at der køres med personbefordring.

Mangler du svar på køre- og hviletidsregler?

 

Har du spørgsmål til køre- og hviletidsreglerne kan du ringe til os på telefon 87418025 eller selv gå i krig med læsning på Færdselsstyrelsens eller EU’s hjemmeside som vi har linket til herunder (selvom det nok er nemmest for dig at ringe til os – vi er eksperter på området).