Stik / Tilslutning

På denne side kan du finde information om de stik du finder bagpå fartskriveren. 

Ben mærket med rødt (B5, D3 og D8) er ekstra ben/-funktioner, som er tilføjet af Stoneridge til stikformatet ISO 16844-1.

Ben mærket med sort (B8, C1 til C8 og D1, D2, D4, D6 og D7) er ekstra ben/funktioner defineret i ISO 16844-1.

De tilsvarende stik for tilslutning til stikdåserne A, B, C og D er farvekodede (henholdsvis hvid, gul, rød og brun) og har forskellige styreben for at forhindre forkert isætning.

Billede

A-Stikket (Hvid)

Ben Betegnelse Beskrivelse
A1 Batteri plus (+) Permanent strømforsyning til drift af fartskriveren.
A2 Belysning Tilslutning til belysnings-strømforsyningen. I denne fartskriver er det en analog indgang. 
A3 Tændings-strømforsyning Tilslutning til strømforsyningsledning.
A4 CAN_H CAN-bus HØJ signalledning
A5 Batteri minus (-) Returledning til permanent strømforsyning (A1)
A6 Stel (GND) Returledning til tændings-strømforsyning, normalt tilsluttet lokal stelforbindelse
A7 CAN GND CAN-bus GND-ledning, som er tilsluttet fartskriverensGND (A5) via en seriekombination af en 1 W-modstand og en 680 nF kondensator.
A8 CAN_L CAN-bus LAV signalledning

 

B-Stikket (Gul)

Ben Betegnelse Beskrivelse
B1 Positiv strøm til bevægelsessensor Bevægelsessensorens forsyningssignal, som er afledt af den permanente strømforsyning.
B2 Batteri (-) til bevægelsessensor Returledning for bevægelsessensorens strømforsyning (B1)
B3 Bevægelsessensorens
hastighedssignal
Realtids-hastighedssignal fra bevægelsessensoren.
B4 Hastighedsdatasignal Krypteret kanal (tovejs) fra bevægelsessensoren.
Benyttes til verificering af signalets integritet.
B5   Bruges ikke.
B6 Udgang for hastighedsimpuls Positivt impulsudgangssignal udløst af hver impuls fra bevægelsessensoren. Kan benyttes som et alternativt
kunde-hastighedssignal.
B7 Udgang for hastighedsimpuls Positivt impulsudgangssignal udløst af hver impuls fra bevægelsessensoren. Standard ISO-hastighedssignal.
B8 Distancesignal,
4 impulser/m
En udgangsstreng af positive impulser genereret ved en
hastighed svarende til 4 impulser pr. meter.

 

C-Stikket (Rød)

Ben Betegnelse Beskrivelse
C1 Batteri (+) med strømstyrkebegrænsning Strømforsyning til Stoneridge telematisk enhed. Strømstyrke-begrænsningen er 400 mA i området 10-30 V.
C2 Batteri (-) Returledning for batteristrømmen.
C3 Omdrejningssignalindgang/
sekundær bevægelsessensor
Dette indgangssignal overvåges af processoren og benyttes
til bestemmelse af motorens omdrejningshastighed.
Indgangsledningen er tilsluttet generatorens W-klemme, KL_W. Denne indgang kan også anvendes som sekundær bevægelsessensor.
C4   Bruges ikke.
C5 C-CAN_H Alternativ CAN-bus HØJ signalledning
C6   Alternativ CAN-bus GND-ledning, som er tilsluttet fartskriverens
GND (A5) via en seriekombination af 1Wmodstand og 680nF
kondensator.
C7 C-CAN_L Alternativ CAN-bus LAV signalledning
C8 Intern modstand for CAN_H Tilsluttet CAN_H på C5 via en 120W modstand.

 

D-Stikket (Brun)

Ben Betegnelse Beskrivelse
D1 Statusindgang 1 Indgang, der sender signal om, at en hændelse kan registreres.
D2 Statusindgang 2 Alternativ hændelsesindgang, der sender signal om, at en hændelse kan registreres.
D3 Positiv strømforsyning En udgangsstrøm, der egner sig til statusindgange.
D4 Generel fartskriveradvarsels-
udgang
En generel, åben kollektorudgang styret af processoren.
D5 Udgang for hastighedsoverskridelse En udgang, der er aktiv, når der registreres en hastighedsoverskridelse.
D6 Speedometer-udgang En åben kollektorudgang eller en ISO16844-udgang styret af processoren. Den har en rektangulær kurveform, der anvendes
til drift af køretøjets speedometer.
D7 Data comm I/O K-line Speedometer/K-linegrænseflade iht. ISO-14230.
D8 Seriel dataudgang Seriel dataudgangskanal, der konstant sender (når tændingen er slået til) data om hastighed, tilbagelagt distance, klokkeslæt,
dato, motoromdrejninger samt fører- og medchaufføraktiviteter i
et Stoneridge Electronics-format.