“!0C” Fjerndetekterings-begivenhed på SE5000-8

Hvad kan forårsage, at takografen viser !0C-begivenheden?

Eksempel 1

Hvis kablet til DSRC-enheden er frakoblet eller defekt, mens køretøjets tænding er til, vil det
genere denne begivenhedskode. Varigheden ville være lig med tiden mellem frakobling, indtil den er vellykket tilsluttet igen.
Denne begivenhed oprettes ikke, hvis der blev indsat et værkstedskort under afbrydelsen. Men hvis DSRC-enheden
stadig er frakoblet, når værkstedskortet trækkes ud, vil takografen straks vise begivenheden.

 

Eksempel 2

Der har været nogle tilfælde, hvor !0C-hændelsen blev oprettet, da køretøjets tænding blev slukket og tændt
meget hurtigt, i den korte kommunikationsperiode mellem DSRC-enheden og køretøjsenheden.
Varigheden af ​​en !0C begivenhed oprettet på grund af dette, er 1 eller 2 sekunder. Dette ville på en udskrift være et 0 (nul) minuts
varighed og i sjældent tilfælde 1 minut. Denne sporadiske begivenhed vises som inaktiv i en udskrift.

 

Resumé:

En aktiv begivenhed med !0C-kode skal undersøges på et værksted. En inaktiv begivenhed !0C-kode med typisk
varighed på 0 minutter, angiver, at problemet har løst sig selv, og er relateret til eksempel 2 ovenfor. Hvis det sker ofte
bør det undersøges ved næste værkstedsbesøg, da det kan være en løs kabelforbindelse. Funktionaliteten,
eller integriteten af ​​de data, der er gemt i takografen, påvirkes ikke af "!0C"-hændelsen.

 

Identifikation af aktiv og inaktiv "!0C" begivenhedskode


Hvad skal værkstedet gøre, når begivenheden vises på takografen?


Når køretøjet er stoppet, skal værkstedet lave en udskrift af hændelse og fejl for at kontrollere status for !0C-hændelsen.

Aktiv

Begivenheden er i øjeblikket aktiv og kræver undersøgelse af, hvorfor den fremkommer.
Aktive fejl tyder dog på at en enhed er defekt. Derfor er det som udgangspunkt det man skal gå efter, og det er relativt sjælden at det vil ske.
Alligevel bør man tjekke om der er monteret/placeret udstyr ovenpå, som kan genere signalet. F.eks. remote download-udstyr. 

Inaktiv

Begivenheden er ikke længere aktiv og kræver derfor ingen øjeblikkelig undersøgelse.
Når varigheden er længere end 1 minut, er vores anbefaling at undersøge den under det næste besøg på
et værksted. Kortere varighed er sandsynligvis forårsaget af eksempel 2.
Vi ved med sikkerhed at remote download-udstyr KAN give disse hændelser. Derfor er det vigtigt, at udstyr som dette IKKE ligger ovenover takografen - men i stedet gemmes ned bagved eller ved siden af takografen.
Hvis der er monteret f.eks. TollCollekt i køretøjet, som kører på samme strøm som takografen, kan dette også give udfordringer.

Aktiv !0C-hændelse i takografen, som vist på udskriften Begivenheder

Aktiv begivenhed uden chaufførkort indsat
(07) angiver, at denne begivenhed er aktiv

 

Aktiv begivenhed med et chaufførkort indsat
(07) angiver, at denne begivenhed er aktiv


Inaktiv! 0C-hændelse i takografen som vist på udskrivningen Begivenheder


Inaktiv begivenhed uden chaufførerkort indsat
(01) angiver, at dette er den længste begivenhed indenfor de sidste 10 dage
(02) angiver, at dette er en af ​​de 5 længste begivenheder i de sidste 365 dage