“x35” bevægelsessensor-fejl på SE5000-8

Det er fornyeligt blevet observeret at nogle køretøjer, som er udstyret med Stoneridge SE5000 version 8 (1C) og Continental KITAS 4.0 bevægelsessensor har sporadiske x35 fejl. x35 er en af fejlkoderne, der er relateret til bevægelsessensoren i 1C takografer.  

De tre nedenstående scenarier er typiske eksempler på scenarier, som sporadisk kan aktivere x35, når køretøjet ikke er ude at køre:

a. Forbindelse takograf/sensor

Sporadisk kabelforbindelse mellem takograf og sensor. Denne fejl er ikke så almindelig og vil sikkert også opstå når køretøjet kører.

b. Værkstedsinspektion

Under systeminspektion/systemgennemgang på værkstedet fjernes sensorkablet til inspektion og test, derfor afbrydes strømmen til sensoren. Dette vil forårsage, at KITAS 4.0 indfører en sensorfejl i en afgrænset tidsperiode. En konsekvens deraf i forbindelse med genskabelsen af forbindelse er, at SE5000-8’eren vil aktivere fejlkode x35, da KITAS 4.0 ikke besvarer kommunikationsanmodningen som forventet. Så snart KITAS 4.0 vender tilbage fra sensorfejlen (minimum 2 minutter efter genskabt forbindelse), vil kommunikationen være genoprettet. Funktionaliteten og systemets integritet er ikke påvirket.

c. Dvale af optagelsesudstyr (sleep mode/dvaletilstand)

I sjældne tilfælde når optagelsesudstyret er i dvale, har det vist sig, at SE5000-8’eren og KITAS 4.0 har kommunikationsproblemer. Dette skaber en sensorfejl i sensoren og SE5000-8 vil aktivere fejlkode x35, når den forsøger at genoptage kommunikationen med tændingen slået til. Kommunikationen er genskabt, og fejlen er deaktiveret men vil forblive i SE5000-8-hukommelsen. Dette ses på den tekniske udskrift som en x35-fejl med en varighed på 0 timer og 00 minutter. Systemets funktionalitet og integritet er ikke påvirket.

For at forbygge x35-scenariet i at genopstå i SE5000-8, frakobler vi dvalesystemet i takografen. Dette kan gøres ved at køre applikationen på Optimo-værkstedstesteren, som beskrevet herunder.

Vær opmærksom på, at SE5000-8 kombineret med Lesikar bevægelsessensor ikke vil udløse x35-fejlen, når køretøjet ikke kører som i ovenstående scenarie b) og c).

Opdatering af parameter i SE5000-8 for at undertrykke systemdvale:

  1. Benyt Optimo-software version 5.6 eller derover. (Hent seneste opdateringer her)
  2. Indsæt værkstedskortet i takografen og forbind den til Optimo via donglen eller kablet.
  3. Start MKIII-applikationen, og gå ind i ”Læs og Rediger Data”
  4. Rul frem til side 12 og vælg ”Dvale tilstand – Fra”  Dvs. at du skal trykke på "Fra" hvis det ikke allerede er valgt.

x35 fejl

Bemærk: hvis Optimo SE5000CS benyttes til at uploade en 1C konfiguration til takografen, kan ovenstående indstilling overskrives. Venligst verificer det efter brug af SE5000CS-applikationen.