GNSS info

I de nye digitale takografer / fartskriver som kom fra Juni 2019, er der indbygget GNSS (Global Navigation Satellite System), som i daglig tale er GPS. Systemet er dog ikke som en traditionel GPS, da den kun gemmer positionsdata ved i -og udtagelse af chaufførkort + hver 3.time.

GNSS sikrer også at uret i takografen altid er korrekt.

Billeder

Jeg kan ikke komme ind i GNSS programmet

Det er vigtigt at takografen har et aktivt GNSS-signal inden testen startes. For at være sikker på at signalet er aktivt, skal man sætte et værkstedskort i takografen, og derefter navigere til den menu, hvor man kan se hvornår der sidst har været signal. 

Sådan finder du du den rette menu og information

Stoneridge

Tryk OK for at gå i Menu, og vælg "Info". Tryk op/ned indtil du ser nedenstående billede

I øverste højre hjørne ses et klokkeslæt. Dette klokkeslæt er UTC-tid, og viser hvornår der sidst har været gyldigt signal. Ganske få minutter uden signal, gør at man ikke kan gennemføre en test.
Nederst ses den sidste aktive position. Hvis der ikke står noget overhovedet, er det en ny takograf, eller også har strømmen været afbrudt. 
I begge tilfælde skal lastbilen stå med tænding på i ca. 15 minutter, for at fange signalet. I områder med begrænset signal, kan det tage længere tid.

VDO

Tryk OK for at gå til Menu.
Tryk pil op en enkelt gang indtil "menu service" vises på displayet.
Brug piletasterne til at finde følgende billede:

Øverst til højre ses den sidst registerede UTC-tid. Ligesom på Stoneridge, skal denne tid også være aktuel, for at man kan gennemføre en GNSS test.
Ønsker man at se den registrede position, findes denne på en anden skærmbillede.
Brug piletasterne til nedenstående billede findes:

Hvor sidder GNSS antennen?

GNSS er i stort set alle tilfælde indbygget i takografen. På VDO takografer findes muligheden for at tilslutte en ekstern antenne, men som udgangspunkt er dette ikke taget i brug.