Hvornår skal du have en takograf monteret?

Generelt skal lastbiler og busser med eller uden påhængsvogn/sættevogn, hvor den samlede vægt overstiger 3.500 kg, være udstyret med en fartskriver.

Hvad betyder det for dig?

Du skal tage hensyn til den maksimalt tilladte vægt for dit køretøj, inklusive eventuelle påhængsvogne. Hvis den samlede vægt overstiger 3.500 kg, kræves der en takografinstallation.

Hvorfor skal man have installeret en takograf?

Kort sagt, installationen af en takograf sikrer ikke blot gode og kontrollerede arbejdsforhold, men bidrager også til at forbedre trafiksikkerheden. Hvem ønsker ikke at være en del af at fremme gode arbejdsforhold og sikkerhed på vejene?

Desuden skaber de fælles takografregler et retfærdigt konkurrencegrundlag mellem danske og udenlandske chauffører, vognmænd og transportvirksomheder. Alle EU-lande opererer under samme fartskriverforordning, hvilket indebærer regelmæssige indkaldelser til virksomhedskontrol og vejinspektioner. Ved at rapportere til EU-kommissionen kan der foretages en sammenligning mellem landene for at vurdere kontrolniveauet. Disse fælles regler fremmer en retfærdig konkurrence inden for transportsektoren.

Hvornår er du fritaget fra takograf, køre- og hviletidsreglerne?

Der er visse undtagelser fra køre- og hviletidsreglerne, som kan betyde, at du ikke behøver at have installeret en takograf, især hvis dit køretøj har en totalvægt mellem 3.500 og 7.500 kg. Vi har samlet en liste over disse undtagelser, som du kan læse ved at klikke på linket nedenfor.

Vær opmærksom på, at du altid skal kunne dokumentere, hvorfor du er undtaget, hvis du bliver indkaldt til virksomhedskontrol. Du er derfor ikke fritaget for at registrere årsagen til din undtagelse og chaufførens identitet under den undtagne kørsel.

Takograf når du lejer køretøjer

Når du lejer et køretøj, der er lovpligtigt udstyret med en takograf (f.eks. en fartskriver i en varebil), er det dit ansvar som lejer at sikre, at dit virksomhedskort er registreret og låst ind i takografen. Hvis dette ikke bliver gjort, vil du ikke kunne registrere og opbevare data korrekt.

Bemærk venligst altid at anvende "lås-ud"-funktionen, når du er færdig med køretøjet. Dette sikrer, at takografen er korrekt forberedt til næste bruger.